E3:99


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Romery. Cronehemman           1/4.
A                      Norregierdet         3 tunnor
B   Uthsäde i { Södregierdet
         3 tunnor
C   Engh till 16 lass höö.
      Ingen skog eller uthmark.

(Karttext:)
Gierdes eng
Mojord
Mojord
Skeenwaldz engh
Gierdes engh