E3:Register


Effterskrefne sochner, byar och hemman ähre affmätte
uthi norre Widbo härad och Jönekiöpingz län, uthi SmålandFolio

Folio
Säby sochn
  11
Linderås sochn
 58
Ale sochn Adelöf sochn
 95
Wijrijda sochn
128
Haurida sochn
159
Bälery sochn
172
Breesta sochn
204
Frindey2 sochn
193
Askery sochn
209
Marbäch sochn
196
     Säby sochn
  11
Hardkranckary3   aa
 41
Sätthälla        aa
  1
Romenåss        aa
 42
Drumstorp    aa
  2
Krämmarp    aa
 43
Breekärr       aa
  4
Sållarehemmet    aa
 44
Lilla Mölarp    aa
  5
Rödhälla      aa
 45
Helfwetit      aa
  6
Brönstorp     aa
 46
Säby          aa
  7
Halistorp      aa
 48
Engetorp til Prästegården  aa
  9
Faarstorp     aa
 49
Gränarp medh Lilla Gränarp  aa
 10
Kiättebod  men4 en utjord  aa
 50
Gripenberg eller Åby   aa
 12
Ulsbod      aa
 51
Äbbarp     aa
 13
Ödesiöö    aa
 52
Höckla       aa
 14
Bännarp     aa
 53
Wätinge     aa
 15
Lunnarp     aa
 54
Brusarp     aa
 17
Epleryd   aa
 56
Stalberga   aa
 18
Siggarp    aa
 57
Grytebäcken   aa
 19

 
Råckabroona   aa
 20
      Linderåås sochn
 58
Teesmestorp    aa
 21
Rydh    aa
 60
Nymållen          aa
 22
Ekekulla     aa
 62
Ryggestorp       aa
 24
Målen        aa
 63
Hielmsåås         aa
 25
Glafzåås     aa
 64
Fööstorp          aa
 26
Finnenäs    aa
 66
Högstorp          aa
 27
Uddarp     aa
 67
Gunnemålen     aa
 27
Waalstorp    aa
 68
Giössemålen    aa
 29
Grimmestorp   aa
 68
Önnarp           aa
 30
Bootorp aa med en äng Lilleholmen kallad
 70
Kiäringebergh   aa
 31
Qwarnarp     aa
 71
Stoorery        aa
 32
Fålarp          aa
 72
Snällebodh    aa
 33
Hoofgiord     aa
 72
Falla             aa
 34
Haakebodh    aa
 73
Uddesbod    aa
 35
Spinckarp      aa
 74
Hultorp        aa
 37
Stertebodh med Rysbo  aa
 75
Gullebod      aa
 37
Twllebod          aa
 76
Ulstorp        aa
 38
Norre Siögarp    aa
 77
Blanckheester    aa
 39
Siggarp  med en skatteutjord   aa
 78
Bråten           aa
 40
Diurefall            aa
 79


Froocknät  eller Frackthult    aa
 80


Caapelle       aa
 82


Ternääs        aa
 83


Engarp         aa
 84


Linderåås  Prästegård  aa
 86


Sättra       aa
 87


                                                Hoberga
Folio

Folio
Hoobergha     aa
 88
Wijrida Prästegårdh     aa
 142
Rosmäte  med en utjord aa
 89
Måalhult5  med en äng till Boarp  aa
 143
Rosmarck     aa
 92
Brostorp        aa
 144
Taalery        aa
 93
Biörckenääs   aa med 2:ne utjordar
 146


Kåpparp       aa
 147
Adelöf eller Ale sochn
 95
Släthult          aa
 148
Eskerydh     aa
 96
Älmebergh  aa  medh Kopermålen torp och
                         Gyllesmalen6 
 150
Stänckestorp     aa
 97
Idhult               aa
 151
Biörstorp       aa
 98
Paradijs
 152
Roomery       aa
 99
Måsseryd      aa
 154
Nöötekulla     aa
100
Krophälla      aa
 154
Glassåås       aa
102
Olufstorp       aa
 155
Önnestorp    aa
103
Lilla Hultrum   aa
 156
Söötåssa      aa
104
Heester           aa
 158
Ingesboo     aa
106


Södre Lijarp    aa
106
               Haurijda sochn
 159
Kiällewijck      aa
107
Naanarp  med en utjord aa
 160
Ryd       aa
108
Fouglekiärr            aa
 161
Hwlt  med4 en utjord   aa
109
Penarp     aa
 163
Humblefall  aa  medh Humblefall och
                       Norreweken en eng
110
Löfwijkan      aa
 164
Brånsmålan      aa
111
Kråketorp      aa
 165
Lilla Brånsmålan       aa
111
Prästorp         aa
 166
Noostorp                aa
112
Fråstorp         aa
 167
Mickelstorp            aa
114
Gungefall         aa
 168
Råda                      aa
115
Stoora Galthult      aa
 169
Ballarp                  aa
116
Lilla Galthult          aa
 170
Åsen                     aa
117
Gårremållen           aa
 171
Ale Prästegård      aa
118


Stöötarp               aa
119
NB see på andra        Bäleryd sochn
sidan                      
 172
Torrap                 aa
119
Lööneholmen                 aa
 172
Suartemålen         aa
120
Knoghult                      aa
 173
Bååtistorp            aa
121
Skoghzryd     aa  med Kopparp
 174
Daakarp               aa
122
Boafall                        aa
 175
Österlijda             aa
123
Mårtistorp                   aa
 175
Himmelrijke          aa
124
Nordsiöen                   aa
 176
Eskebäck              aa
125
Boolerum                    aa
 178
Kaafshult               aa
126
Larstorp                      aa
 179
Falla                    aa
127
Hulsbäck                      aa
 179


Biörstorp                      aa
 180
                 Wijrida sochn
128
Tälle                            aa
 180
Hårsedaal            aa
128
Skåtsfaal                    aa
 181
Diupedaal            aa
129
Giölery                     aa
 182
Ekebergh             aa
131
Skalleryd                  aa
 183
Åmålan                aa
132
Fagerhult                   aa
 184
Kijrid                  aa
134
Siöryd                       aa
 184
Hultemålen          aa
135
Himblakulla               aa
 185
Språxmålen        aa
136
Torp                         aa
 186
Grankiarr7         aa   med8 en utjord
137
Bäleryd Kyrkia och Prästegårdh
 187
Fösebäcken        aa
138
                                                                  Öijea

Nymålen             aa
139


Hämmingztorp     aa
140


Boarp                  aa
142


Folio

Folio

Öijea   aa  med Klåckaregården9 
187
Hwästorp     aa
214

Ängar till några byar   aa
187
Ödarp       aa
215

Torrerstorp         aa
188
Edhult        aa
216

Kransås             aa
189
Suänstorp    aa
217

Haddarp            aa
190
Ingewaldzstorp   aa
218

Wilieanstorp       aa
191
Karstorp            aa
219

Hålkestorp         aa
191
Ängar till några byar    aa
219

Biörke         aa
192
Rootekulla                 aa
220
Frindary socken
Södre Siuendehult. Beläget i
Frindery sochn      aa
193
Askeryd                    aa
220
Bällarij socken
Labbarp              aa
194
Kungz engh     aa
220
         "
Karstorp             aa
194
Haugrijd          aa
221
         "
Ryiea                  aa
194
Assiö               aa
222. 224
Maarbäck sochn
Gåseryd             aa
196
Stoore Löönhult    aa
223
         "
Ingesbo              aa
196
Lilla Löönhult       aa
224
         "
Stora Häresta     aa
197
Speelheester        aa
225
         "
Hättarp              aa
198
Södra Holma       aa
225
         "
Berga                 aa
198
Lutorp                 aa
226
         "
Limmene            aa
199
Egersiö                aa
227
         "
Lilla Haresta      aa
200
Brookefeall10       aa
228
         "
Stybbarp           aa
200
Åsneryd              aa
228
Brestad socken
Spånshult          aa
201


Marbäck
Måssarp           aa
202


      "
Faarstorp         aa
202


      "
Ormestorp       aa
203


      "
Högeskogh      aa
203
      Breesta sochn
204Hult                aa
204Örla               aa
204Uddistorp        aa
205Oijea11            aa
205Gunnarp         aa
206Målen           aa
206Munckegården   aa
207Frijbiörnarp  aa och Gunnarp
207Jularp          aa
208Giärfuarp     aa
208
       Askeryd sochn
209Siöheester        aa
209Hästeslijd         aa
209Eelstorp           aa
210Oroa               aa
210
Reviderat den 6 december wjdh


Diupedaal       aa
211
inventeringen  anno 1700


Siömålen         aa
212Hästemålen     aa
212Hälla               aa
213____________________________
1Siffran överstruken.
2
Fel för Frindery?
3Fel för Hårdkranckary?
4Fel för med?
5Fel för Mååhult?
6Fel för Gyllesmålen?
7Fel för Grankiärr?
8mea ms.
9Klåckåregarden ms
10Fel för Brokefaal?
11Fel för Öijea?