E3:Titelblad


Geometrisk jorde-
book öffwer
norre Widhboo hä-
radh i Jönekiöpingz lähn
i Smålandh.

Innehållandes alle skatte och cnonohemans äghor
och läghenheeter både till åkrar, engier, siöer, strömmer, qwar-
ner, fiskewatn, humblegårder, uthjorder, tårp
och tårpesteller och alle andre nyttig-
heeter och qvaliteter.

Så att man all theras lägenheet kan sigh medh en hast
för ögonen ställa och sedan thär aff hwart och ett
hemans valeur ehrkänna och di-
judicera.

Pro annis 1640. 41.
och 642

Affmätt och inlagt
aff
Päder Joensson Duuke.