E5:reg2Efterföljande kartor äro med största
sannolihet upprättade af den hos grevin-
nan Agneta Horn åren 1664-1672 (se Ekstrands
Svenska lantmätare) anställde lantmätaren
Gabriel Nilsson.

Noterat av


Desse kartor inköpta av Lantmäteri styrelsen år 1919.