Fiholm:25-26


    
(Rubrik:) Kiula sochn
 
Notarum Explicatio
    
A. Jckornebärgh frälsehemman - 1 halfwe
     haffuer j byamåll 12 alnar
B. Utsäde j Östragärdet - 3 ¼ tunna
C. Wästragiärdet - 4 ¼ tunna
D. Engh till höö - 18 laß
     Nödtorffftigh skog och utmark
E. Jbidem Frälsehemen - 1
     Rickz Cantzelerens både
     Detta hemen är lijka uthi qvan-
     titeet och qvaliteet.
X. Asphengien till Harby  
Y. Tranwreten till Harby
Å. Kårsengien till Jckornebärgh.   
         
(Karttext:)
 
Moojordh
 
 
Notarum Explicatio
 
A. Löfnääs frälseheman -
hans exellentz rickz cantzlerens
B. Norregiärdett utsäde - 3½ tunna
C. Södregiärdett utsäde - 3 ¼ tunna
D. Engh till höö - 14 laß.
Nödtorftigh skogh och uthmark
 
(Karttext:)
 
Sandjordh 
Sandjord