Fiholm:46-47


 
(Rubrik:) Balunda sochn
 
Notarum Explicatio
 
A. Kylla Frälseheman - ½ cronoheman - ¼ frälse uthjord - 2
1.  frälseheman  ½ - 5½ öresland        
B. Norregärdett uthsäde  - 6 tunnor
C. Södregärdett uthsäde 6 ½ tunna
D. Engh till höö 18 la?
 
2.  Klåckaregården cronoheman - ¼
B. Norregärdett uthsäde - 4 tunnor      
C. Södergärdett uthsäde 4 ¼ tunna
D. Engh till höö 10 la?
 
3.  Frälse uthjord Iffwar Nil?ons 2 öresland
B. Norrgärdett uthsäde - 2 tunnor
C. Södergärdett uthsäde  - 2 tunnor
D. Engh till höö - 4 la?
 
4.  Ibidem frälse uthjordh  - 1 wälborne Hindrick ??? 1 öreslandh
B. Norregärdett uthsäde 1 tunna
C. Södergärdett uthsäde 1 tunna
D. Engh till höö - 2 la?
E.  Rothuggningen på Kylla ägor Till åffwanbenämte by är nödtårfftigh skogh och uthmark.
 
NB Bärga. Frälseheman - ½  crono - 1 skatte - ½ frälseuthiordar - 2.
5.  Frälseheman . - ½ 5 öresland   herr exelenz rijkz cancleren
F.  Uthsäde dhet ena åhret - 7 tunnor
G. Uthsäde det andre åhret 6 tunnor
H. Engh till höö - 14 la?
 
6.  Ibidem cronoheman - 1 är 7 öresland
F.  Uthsäde - 10 tunnor
G. Uthsäde - 9 tunnor
H. Engh till höö - 18 la?
 
7.  Ibidem skatteheman - ½ är 6 öresland
F.  Uthsäde dhet ena åhret -  8 tunnor
G. dhet andre åhret - 7 tunnor
H. Höö - 17 la?
8.  Ibidem frälse uthiord - 1 wälborne Iffwar N.
F.  Uthsäde det ena åhrett  - 2 tunnor
G. dhet andre åhret - 2 tunnor
H. Engh till höö - 4 la?
9.  Jbidem frälse uthiord - 1 wälborne Hindrich sons? 1 öresland
I.   Uthsäde åhrligen - 1 tunna
K. Höö - 2  la?
L.  Wretar till Skattegården 1 ¾ tunna
M.     Rothuggningh på Bärga ägor. Skog och uthmark till nödtårfften.
 
(Karttext:)
 
Beteshage
Häjans tårpen