Fiholm:48


 
(Rubrik:) Jrsta sochn
 
Notarum explicatio
 
A. Grälinge frälseheman - 2.
1.  Frälseheman - 1 hans exellentz rijkz cancellerens är - 9 öreslandh
B. Östergärdett uthsäde                              11 tunnor
C. Wästergärdett uthsäde                            12 tunnor
D. Engh till höö                                       30 la?
E.  Lille engen särdeles höö                     6 la?
2.  Ibidem frälseheman - 1 är 11 örelandh wälborne Christer På?es
B. Östergärdett uthsäde                              13 tunnor
C. Wästergärdett uthsäde                            14 tunnor
D. Engh till höö                                       40 la?
F.  Liten engh till höö                               8 la?
G. Jbidem ett tårp med twå wretar till 2 tunnland
H. Engh till tårpet till höö                         10 la?
I.   Roothuggningen Til föreskrefne Grälinge är skogh och uthmark till nödtårfften.
 
(Karttext:)
 
Kalfhage
kalffhage