Fiholm:10-11


 
(Rubrik:) Lille Rytter Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A. Biörnöö. Frälseheman – 1. Belägitt under råå och röör.
B. Vthsäde i Södregärdett             7 ½  tunna.
C. Norregärdet, uthsäde                9 tunnor
D. Wreter uptagne aff Engen         1 1/4 tunnland
E. En wreet aff vthmarken              1 tunneland
F. Engh till höö                        26 laß.
Nödhtårfftigh uthmark och fiskewatn och något lijtet skogh.
G. Ibidem. Frälseheman – 1    
H. Wästergärdett vthsäde              5 ½  tunna.
I.   Östergärdett vthsäde                5 ½  tunna.
K. Engh till höö                             20  laß.
Nödtårffthigh vthmark och fiskewatn, och någott lijtet skogh.
 
(Karttext:)
 
Nääs
Diskhäll
Diskhäll
Gåsaskär
Saxegarn
Sundet
Holme till Biörnöö
Fräkenskär
Talleskär
Lille Talleskär