Fiholm:12


 
(Rubrik:) Lille Rytter Sochn
 
Notarum explicatio
 
A. Lööt, frälseheman – 1. 4 öreslandh.
B. Wästergärdett  uthsäde                 6 tunnor
C. En wreet till                              3/4 tunnor
D. Östergärdett uthsäde                     7 ½ tunna
E.  En wreet upgiordh aff engen     3/4 tunna
F.  En wreet tagen aff uthmarken    1/8 tunna
G. Godh hårdwals engh till höö      40 laß

  Ibidem frälseheman – 1. 4 öreslandh
är lijka stort medh dett första uthi alle qvaliteter.
H. En wret til bemälte heman             1/4 tunna
I.   En wret til                                     1/8 tunna.
 
(Karttext:)
 
Wijk aff Mälaren
Uthi denna skogh haffwa Wijkusa och Lööt sin uthmark klöff om klöff, och hugga ÿx om ÿx.