Fiholm:13


 
(Rubrik:) Lille Rytter sochen
 
Notarum Explicatio
 
A. Råby frälseheman --- 1
B. Norregärdett vthsäde               9 tunneland
C. Södregärdett vthsäde               8 tunneland
D. Engh till höö                             14 laß
E.  En engh till höö                         2 laß belägen iblandh cronenes engh Flere lägenheeter finns thär till intet.
 
(Karttext:)
 
wtjordh