Fiholm:14-15


 
(Rubrik:) Store Rytter Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A. Gårsta frälseheman –  1 Cronoheman –      2
1.  frälseheman – 1 rijkz cantzlerens            6 öresland
B. Norregärdet                                                7 ¾ tunna
C. Södergärdet                                                8 ½ tunna
D. En wreet uptagen aff vthmarken                   1½ tunaland
E.  Engh till höö                                           30 laß
Nödtårfftigh skogh och uthmark Någott fiskewatn uthi Freen siön
 
2.  Ibidem cronoheman 1 är och 6 öreslandh Lijka stort uthi alle qvaliteter med det första
 
3.  Ibidem chronoheman 1 är 12 öreslandh
B. Norregärdett uthsäde                              17 tunnor
C. Södregärdett uthsäde                              15 tunnor
E.  Engh till höö                                           60 laß
Nödtårfftigh skogh och uthmark, sampt någott fiske i Freen siön
 
(Karttext:)
 
Fren lacus
Godh hårdwall 
Siöengen god hårdwaldh
Lerjordh
Stenwaldz engh
örjord
beteshage
beteshage