Fiholm:20


 
(Rubrik:) Jäder Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A. Ekhammar frälseheman – 1.
Hans Exellentz Rijkz cancellerns gårn i skiff-
te medh Sunby och haffwer i byamål                     32 alnar
B. Norregärdett uthsäde                                       10 ¼  tunna
C. Södergärdett uthsäde                                       14 ¼  tunna
D. Wreten                                                                 2 ¾ tunna
E.  Engh till höö                                                     28 laß
F.  Ladugården
G. Humblegården till 600 stänger
H. Trägården.
Någon lägenheet medh fiske i Biör-
sundet om wåhren, ingen skogh hel[e]-
ler, uthmark mera än som fins på
paperett.
 
Notarum Explicatio
 
I.   Sundby. Frälseheman – 1 ½
1.  Frälseheman 1. Wälborne Jffwar Nilßons
haffwer i byamåhl                                             24 alnar
B. Norregärdett uthsäde                                       10 ¾ tunna
C. J Södergärdett uthsäde                                         8 ¼ tunna
K. Wreeten                                                               ¾ tunna
(Skada i vänsterkanten) Engh till höö                       23 laß
Ibidem frälseheman  ½ Wälborne Anders Kör-
ningz haffuer i byamåhl                                     14 alnar
Norregärdett uthsäde                                       6 tunnor
Södergärdett uthsäde                                       4 ½ tunna
Engh till höö                                                     14 laß
Wreet till                                                          ¼ tunna
Lijka i lägenheet med fiske och uthmark
såsom Ekhammer hafwer
 

(Karttext:)
 
Örjordh
Lerblandat jordh
Leerblandat jord
Mälaren lacus
Ekhammars beteshage
Sunby beteshagar
hårdwals engh