Fiholm:21-22


 
(Rubrik:) Helg…[1] sochn
 
Notarum Explicatio
 
A. Biörsundh frälseheman – 4.
1.  Frälseheman 1. Rijkz cantzlerens.
haffwer i byamåhl                                                      20 alnar
B. Östergärdett uthsäde                                             10 tunnor
C. Wästergärdett uthsäde                                          9 tunnor
D. En wret uthsäde                                                    3 ½ tunna
E.  Wreeter till                                                           2 tunneland
F.  Engh till höö                                                        30 laß   
Kugg en engh fins igen i Jäder sochn fol.
2.  Frälseheman 1. Rijkz  cancellerenz
G. Lijka stort medh dett första vthi alle faculteter
wreet till                                                                   1 tunneland?
3.  Frälsehemen 1. Wälborne Jäsper Nilßon.
haffwer i byamåhl                                                      18 alnar
B. Östergärdett uthsäde                                             9 tunnor
C. Wästergärdett uthsäde                                          7 ½ tunna
D. En wreet                                                              3 tunneland
F.  Engh till höö                                                         25 laß  
 
4.  Frälsehemen 1. Wälborne Jäsper Nilßons.
Lijka stort medh nästföreskreffne heman,
num. 3, vthi alle qvaliteter.
H. Ett stycke engh som klandras aff wälborne
Jäsper Anderßon.
I.   Färiekarlsstugan medh deß wreter
Dhe andre wreterne finnas igen medh sam
ma nummer som gårdarne [s]äro noterade medh
Til ofwanbemälte byn är gått fiskewatn, sampt
nödtårfftigh skogh och uthmark.
 
(Karttext:)
 
Biörsundet
Mälaren lacus
Örjordh
Lerjordh
Hårdwaldz engh
 


[1] Efter Helg oläsligt p.g.a. missfärgning i pappret.