Fiholm:25-26


    
(Rubrik:) Kiula sochn
 
Notarum Explicatio
    
A. Jckornebärgh frälsehemman – 1 halfwe
     haffuer j byamåll 12 alnar
B. Utsäde j Östragärdet – 3 ¼ tunna
C. Wästragiärdet – 4 ¼ tunna
D. Engh till höö – 18 laß
     Nödtorffftigh skog och utmark
E. Jbidem Frälsehemen – 1
     Rickz Cantzelerens både
     Detta hemen är lijka uthi qvan-
     titeet och qvaliteet.
X. Asphengien till Harby  
Y. Tranwreten till Harby
Å. Kårsengien till Jckornebärgh.   
         
(Karttext:)
 
Moojordh
 
 
Notarum Explicatio
 
A. Löfnääs frälseheman
hans exellentz rickz cantzlerens
B. Norregiärdett utsäde – 3½ tunna
C. Södregiärdett utsäde – 3 ¼ tunna
D. Engh till höö – 14 laß.
Nödtorftigh skogh och uthmark
 
(Karttext:)
 
Sandjordh 
Sandjord