Fiholm:27


 
(Rubrik:) Kiula Sochn
    
Notarum explicatio
 
A. Saalbiörke frälsehemen – rickz cantzlerens
B.  Norregiärdett uthsäde – 5 tunnor
C. Södregiärdett uthsäde – 5 tunnor
D. Engh till 20 laß höö.
E. Swedh.
F. Ett Alekiärr rickz admiralens som duger att låta roothugga till engh hwilket tilförenne hade legatt under Salbiörk
G. Kalckungnen
 
(Karttext:)
 
Öhrr och sandjord
Tufwigh hårdwalß engh
Sandig och öhrr jordh
Elack engh medh backar och bärgh