Fiholm:28


 
(Rubrik:) Barkare sochn

 
Notarum Explicatio
 
A. Fullerö frälseheman ½ rickz cantzlerens, 3 öreslandh
B. Östergiärdet utsädhe– 4 ½ tunnor
C. Wästregiärdet utsäde –  4 tunnor
D. Wreetar utsäde – 1 1/4 tunnor
E.  Engh till – 18 las höö.
  Någon skogh och uthmark, och godh lägenheet mädh fiskiewatn i Mälaren.
F.  Fullere frälseheman 1. rijkzcantzlerens, 8 öreslandh.
G. Norregiärdet utsäde – 10 tunnor
H. Södregiärdet uthsäde 9½ tunnor
J.  Engh till – 30 las höö.
  Någon utmark skogh och fiskiewatn.
 
(Karttext:)
 
Mälaren
Hårdwals engh