Fiholm:30-31


 
(Rubrik:) Skierke sochn

Notarum Explicatio
 
A. Kiäfsta frälseheman        2
Skatteheman                  1 Utjordh                          1
1.  Frälseheman 1 rickz cantzlerens – 6 öreslandh
B. Norregiärdet utsäde – 6 ½ tunnor
C. Wästregiärdet och Wreeten – 7 tunnor
D. Engh till 30 laß höö. Nödtorftigh skog och utmark.
2.  Frälseheman 1. Wälborne Larß Grubbz. 6 öresland
lijka stoort medh närschriffne heman i qvalitet
och qvantitet.
3.  Skatteheman 1 – 8 öreslandh.
B. Norregiärdet utsäde – 8 ¾ tunnor
C. Wästregiärdet och Wreeten – 9 tunnor
4.  Ibidem pastor utjordh 1. 4 öresland.
B. Norregiärdet utsäde – 4 ½ tunnor
C. Wästregiärdet utsäde och vreet 5 tunnor
D. Engh till 20 laß höö. Till ofwanbemälte by finns nödtorftigh skogh och utmark
 
(Karttext:)
 
Beteshage
Heer tager skogen widh, fins på andre sijdan.
Beeteshagar
Steenwals engh
Leerjordh
Tofwig engh
Hårdwalß engh