Fiholm:39


 
(Rubrik:) Hammarby sochn
 
Notarum explicatio
 
A. Giermundztårph frälse rijkz cantzlerens
B. Utsäde j Östra giärdet 5 ¼ tunnor
C. Utsäde j Wästra giärdet 3 ½ tunnor
D. Jbidem eet stycke åker såß huart annat åhr – 1 ½ tunna huilket ännu står ij klander
E.  Engh till 8 laß höö.