Fiholm:46-47


 
(Rubrik:) Balunda sochn
 
Notarum Explicatio
 
A. Kylla Frälseheman – ½ cronoheman – ¼ frälse uthjord – 2
1.  frälseheman  ½ – 5½ öresland        
B. Norregärdett uthsäde  – 6 tunnor
C. Södregärdett uthsäde 6 ½ tunna
D. Engh till höö 18 laβ
 
2.  Klåckaregården cronoheman – ¼
B. Norregärdett uthsäde – 4 tunnor      
C. Södergärdett uthsäde 4 ¼ tunna
D. Engh till höö 10 laβ
 
3.  Frälse uthjord Iffwar Nilβons 2 öresland
B. Norrgärdett uthsäde – 2 tunnor
C. Södergärdett uthsäde  – 2 tunnor
D. Engh till höö – 4 laβ
 
4.  Ibidem frälse uthjordh  – 1 wälborne Hindrick ??? 1 öreslandh
B. Norregärdett uthsäde 1 tunna
C. Södergärdett uthsäde 1 tunna
D. Engh till höö – 2 laβ
E.  Rothuggningen på Kylla ägor Till åffwanbenämte by är nödtårfftigh skogh och uthmark.
 
NB Bärga. Frälseheman – ½  crono – 1 skatte – ½ frälseuthiordar – 2.
5.  Frälseheman . – ½ 5 öresland   herr exelenz rijkz cancleren
F.  Uthsäde dhet ena åhret – 7 tunnor
G. Uthsäde det andre åhret 6 tunnor
H. Engh till höö – 14 laβ
 
6.  Ibidem cronoheman – 1 är 7 öresland
F.  Uthsäde – 10 tunnor
G. Uthsäde – 9 tunnor
H. Engh till höö – 18 laβ
 
7.  Ibidem skatteheman – ½ är 6 öresland
F.  Uthsäde dhet ena åhret –  8 tunnor
G. dhet andre åhret – 7 tunnor
H. Höö 17 laβ
8.  Ibidem frälse uthiord – 1 wälborne Iffwar N.
F.  Uthsäde det ena åhrett  – 2 tunnor
G. dhet andre åhret – 2 tunnor
H. Engh till höö – 4 laβ
9.  Jbidem frälse uthiord – 1 wälborne Hindrich sons? 1 öresland
I.   Uthsäde åhrligen – 1 tunna
K. Höö – 2  laβ
L.  Wretar till Skattegården 1 ¾ tunna
M.     Rothuggningh på Bärga ägor. Skog och uthmark till nödtårfften.
 
(Karttext:)
 
Beteshage
Häjans tårpen