Fiholm:50-51


 
(Rubrik:) Kongzåhra sochn
 
Notarum explicatio
 
A. Råby frälseheman 3
1.  Frälsehemen 1 rickzcantzlerens 12 öresland tilförenne warit skatteheman
B. Norregiärdet utsäde[1] – 13 tunnor
C. Södregärdet – 15 tunnor
D. Wreetar – 1½ tunna
E.  Engh till – 40 las höö
NB Humblegård till 300 stänger
2.  Frälsehemen 1. Rickzcantzlerens 8 öresland
B. Norregiärdet  – 8 ½ tunna
C. Södregiärdet – 10 tunnor
E.  Engh till – 28 las höö
 
3.  Frälseheman 1 Jfwar Nilβon – 11½ öreslandh
B. Norregiärdet utsäde – 12½ tunnor
C. Södregiärdet – 14 tunnor
E.  Engh till – 36 laβ höö
F.  Roothugningen
 
G. Ståckebytorph frälse rickzcantzlerens
H. Östergiärdet – 1½ tunna
J.  Wästergiärdet – 2 ¼ tunna
K. Engh till 10 laβ höö.
L.  Bootengzkiärret till Rååby.
M.     Sålletorph
  Till ofwanbemälte by fins nödtorfftigh skogh och uthmark
 
(Karttext:)
 
Råby kiärr
Leerblandat jordh
NB
Tompt
Leerblandat jordh
Beeteshaga 
 


[1] utsade ms