Fiholm:6-7


Notarum explicatio
 
A. Gångholmen engh
till Tijdöön sätegården
och blifwer när medell-
måtigh gräswäx är
til 500 lass höö.
B. Stohagen till Tijdööhn.

 
(Karttext:)

Käringsudden
Eekhammar
Långwijkzudden
Godh bördig hårdwals Engh
Eekhammer
Eekhammer
Strönäs udden
Här tager Hålms ägor widh
Her vtföre äre Barkare Grunden belägne[1][1] belagne ms