Fiholm:9


 
(Rubrik:) Lille Rytter sochn

Notarum Explicatio
 
A. Hästhagz tårpett belägitt under råå och röör.
B. Östergärdett uthsäde           3 tunnor
C. Wästerwreten uthsäde        3/4 tunna
D. Söderwreten och                3/4 tunna
E.  Engh till höö                    20 laß
F.  Lillehästhagz Engen bärgas til sielffwe sätegården.
G. Stora Hästhagz Engen bärgas och till
sielffwe sättegården och bliffwer
höö på både Engierne               150 laß

(Karttext:)

Gunnella holme
Betesmark
Uthmark
Sundett