Främmestad:14


(Rubrik:) Kållandz härad.    Råda gäll ock socken


(Karttext:)

Gärdeß marck, ligger i träde annath huarth åhr, full medh små skogh och sten ibland-
Åhrligh ängh
Scala ulnarum.