Främmestad:16


(Rubrik:) Kålansz härad.        Råda giäldh och sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                              Tuner
1.         Härbacka Noll gården benembd,                Staker 
            frälse hemman 1/2, ränthar <...>
A.        Vthsädhe deth enna åhret                            3 3/5 tunnor
B.        Vth sädhe dheth andra åhret                        4 1/20 tunnor
            J gierden ähr leriordh och sten ör ibland
C.        Gierdes vallar draghar höö                          4 stackar
D.        Åhrlige ängiar hårdh vallz höö                     16 stackar
            En vall och en haffre åker belegen
            ij Tubbe torps gierdz mark, som fin-
            nes in folio 14 och med litera E, drager
            höö annart huart åhr                                    1 stak
            Vthsäde på åkeren med litera                      6/7 tunna
            Nödh torfftigh godh skogh till deß
            tarff medh småth timber vedh och
            gierdzle fångh etc.
            Muhle bete medhlt måtiget.

(Karttext:)

Beteß hage
Hårdh vall
Hårdh vall med gran byskie och ekeskogh ibland
Sanck dy ängh
Hårdh vall
Hårdh vall
Scala ulnarum.