Främmestad:23


(Rubrik:) Kållandz härad, Rackeby gäll ock sockn


            Notarum Explicatio
                                                                                Tunnor
1.         Hunßala, frälse hemman 1/2, räntar <...>       Stakar
A.        Vthsädhe dhet enna åhret                              5 1/8 tunnor
B.        Vthsädhe dhet andra åhret                             3 1/4 tunnor
            J gierden ähr styff lera och
            nogh siugh san iordh iblandh.
C.        Hårdh skiön vallz äng som bär-
           
ghas åhrligen på Hunsala.
            Madh dragha höö                                         15 stackar
D.        Gierdeß mark ij gierdet litera A
            som bärgaß annart huart åhr ähr
            hårdh val med biörk och enne-
            byska iblandh om höö
E.         Klap ängian sammaledeß drager höö             1/2 stack

            Tuenne engies teghar ij sam-
            ma gierdeß mark och belägnne
            ij når ifrån gården paß 3/16 mihl
F.         Lille Staa ängien, 1/2 hårdh och 1/2
            sidh ländig engh vall om höö 1/2 stack 
G.        Båsta ängien eller Skänningz                   }    1/2 stack        Skånningz?
            madh ähr 1/2 hård och 1/2 sidh-
            lendig engie vall om höö 1/2 stack

            Fiskerij ij Wänner på allmen-
            ingz sijöö medhl måtiget, men
            dhet brukas jntet.
            Muhl bete j gierdsmarken
            medhle måthiget.
            Humble gårdh och skogh
            slät inthet.

(Karttext:)

Frälse till Stor gården ij Rakeby
Scala ulnarum.