Främmestad:40


(Rubrik:) Kållandz härad, Järpåhsz gäll ock sockn.   GÅR EJ ATT SE


            Notarum Explicatio
                                                                                             Tuner
1.         Hägesta eller Bosgården, frälsze hemman 1, ränthar    Stackar
            Vth sädhe ij gierdet litera A                                        14 1/4 tunnor
            Vth sädhe ij gierdet litera B                                        15 3/4 tunnor
            Vth säde på ny lande mäd litera C                              6 1/4 tunnor
                                           Summa vthsädhe ij alz                 36 1/4 tunnor   

            Åhrlig äng med litera D drager höö                             51 stackar   
            Gierdeß äng ij gierdet litera A drager höö annart
            huart åhr 22 stakar och finnas mäd lijthera E
            Gierdeß ängh ij gierdet litera B drager höö annart   }  13 stackar
            huart åhr 4 stackar och finnas mäd lijthera F
                                           Summa höö åhrligen                    64 stackar   

            Godh humble gårdh om 1 1/2 pund
2.         Squalte quarn gångande höst och wår enär flod ähr,
            skogh till timber, vedh, gierdzle och staffwer
            sampt muhlebete och fää marck till nödtorfften.
            Dhe emellan liggiande äghor med litera I lydha
            till skathe gården ibidem.


(Karttext:)

Gälstadz engien
Gelstadz engien
Laffwa ägor på dhenna sijdan
Timber gapet
Hård valz eng
Hät holmen
Hielie tompten
Rör måße, odugelig marck, brukaß till beteß hage
Stens ängian
Stor ängian
Hård vall
Åå holmen, hård valz äng
Seebel måsen, skogig och oläijgligh marck
Kringel maaden
Häggesiäs kyrka
Eng hage
Scala ulnarum.