Främmestad:41


(Rubrik:) Kållandz härad, Järpåhsz gäll, Vwere socken.


            Notarum Explicatio
                                                                                       Tunnor
1.         Hulla bäck, fralse1 hemman 1, räntar                  Stackar          Har wij inthe2
            Vthsäde ij gierden litera A                                   11 1/8 tunnor
            Vth säde ij gierdet litera B                                   12 3/8 tunnor
            J gierdet ähr lerblandat mull och
            sogh iord
            Gierdeß ängh dhet enna åhret mäd          
            litera C, drager höö annart huart åhr 20 stackar
            Gierdeß eng dhet andra åhret litera D                 } 22 1/2 stak
            drager höö annart huart åhr 25 stackar             
            Humble gård ringa
            Skog inthet vthan lithet smådt biörke
            byske i gierdeß ängien.
            Muhle bete ringha på trädhet,
            tuå engiar mäd litera E lydher till Kro-
                                                              ken.
            Engh[z] med litera F lydher till Kiälleråsen
            Tuå engiar mäd litera G lydher
            till Smetoffta   


(Karttext:)

Kiälleråßen egor på dhenna sijdan
Kiäller åsenz egor
Stag valz eng mäd biörke byske
Odugelig enge mark mäd börke skog
Kiäller åsens egor
Betezmark godh
Enge vacht
Hård valz engh
Stag valz äng mäd half tyffue
Stag valz äng mäd håhl tyffue.      EL. HÄHL = HEL?
Scala ulnarum.

1 D.v.s. frälse
2 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten