Främmestad:49


(Rubrik:) Åsze härad, Tunsz gäll, Frijell socken


            Notarum Explicatio
                                                                              Tuner
1.         Giette gården ij Friell, frälse hemman          Stackar
            1, ränthar.
            Vth säden ij gierden med litera A                11 7/8 tunnor
            Vth säden ij gierden mäd litera B                14 1/2 tunnor
            Vth säden ij en säden med litera C              5/8 tunnor
                                              Summa vthsäden       27 tunno
           
            J gierden ähr beblandat iord mädh ler, mull,
            sogh, sand och öhr iord
            Toffuig hård fnug vallz ängiar ij gierdeß
            marcken dhet enna åhret med litera D om höö 12 stackar
            Är hård fnug vald mäd ennebyske ibland
            om höö    27 stackar
                                              Summa höö              19 1/2 stackar
            Humble gård ringha
            En lijthen fiske vick ij Wänneren, kallaß
            Gietan, till at sätia rysker vthij, jthem
            vthij twenne nothe warp, lydher her till
            1/18 dheel

            Medhl måtig lägenheet med skog till smådt
            gran, timber sampt till ved, staffwer och
            fång, okiöpandeß på Orranz skogen
            Muhlebete ij by marken medhel måtig
            Flere äghor finniß her inthet vthan obyt
            oxa bete, der ij haffwer han sin
            anpartz dehl.  


(Karttext:)

Lydher till Läcköö
Lyder till greve Carll
Lyder till Matiaß Sop
Friel kijörka
Lyder till Läcköö
Sahlz gruwa
Öster engen
Lyder till Hanß Löfflingh
Präste stommen
Lyder till Giösta Steenbock
Biörn ååß engien
Lyder till Conrat von Falkenbärg
Äspe lundz engen
Eke bärgz engen
Broth engen, toffuig hård fnug vall.
Hälle skalcken
Ästörpsengien
Humble engien         El. Kumble???
Scala ulnarum.