Främmestad:52


(Rubrik:) Åsze härad, Särsta gäll, Håålle socken


            Notarum Explicatio
                                                                                                  Tunnor
1.         Håålle, frällsze hemman 1, räntar <.>                               Stachar
            och ligger ij blandade eghor med 7 hemman ibid.
            Vth säde ij gierdet med litera A                                       7 5/8 tunnor
            Vth säde ij gierdet litera AB                                            14 1/8 tunnor
            J gierdet ähr fem och beblandat ler iord                            21 3/4 tunno
            Åhrlig ängh med litera C, drager höö                               4 stackar  
            Gierdeß ängh med litera D är mycket onötig
            mark mädh håhll tyffwe och liongh backar ij
            bland och bärgaß annart huart åhr, om höö 13 stackar    13 1/2 stackar
            Gierdeß ängh dheth andra åhret mäd litera E
            är och mädh håhll tuffue och lionghbackar
            ibland, drager höö annart huart åhr    24 stackar
                                                        Summa höö åhrligen            17 1/2 stackar 
            Flerre ägor finneß her inthet vthan all-
            meningz oxsabete mäd helle byn

            Humble gård, fiskerij, skogh huarken till
            wedh heller fång finniß her inthet,
            vthan thet kiöpes

(Karttext:)

Scala ulnarum.
God eng vald
Hård tuffuig och liungh backa ibland
Skatte till Läcköö
Håle kyrka
Crone till Läcke1
Skatte till Lacköö1
Skatte till Läcköö.
Frällse till greve Gustaff Horn.
Skatte till Läcke1.
Löth engien
Frällse till wälborne Tore Oloffson
Ålle tiocknen, håll tyffue
Lilla Måß engien
Måß engien

1 D.v.s. Läckö?