Främmestad:56


(Rubrik:) Wijste härad, Serna gäll ock Flakebärgz socken.


            Notarum Explicatio
                                                                             Tuner
1.         Möllene torp, frälse hemman 1, räntar       Stakar
A.        Vth säde dhet enna åhret                            21 3/8 tunnor
B.        Vthsäde dhet andra åhret                           15 1/4 tunnor
            J gierdet litera A ähr godh lenlig mull-
            iordh och j gierdet litera B ähr len sånd-
            blanda och någet lerbland iordh näst
            vidh bäken
            Val höö ij gierdet litera A, 20 stackar
                                                                       
}   50 stackar
            Val höö ij gierdet litera B, 80 stackar
C.        Hagen, åhrlig engh om höö                         28 stackar      
2.         En lithen squalte quarn,
            går höst och wårdh när flodh ähr.
            Humble gårdh ringa om 100 stenger
            Mule bete till nötorfften
            Skogh och fijskerij intet vthan lijthet
            byske som står ij hagan litera <.>

(Karttext:)

Sanstorp, frälse till Läcköö
Giötorps ägor på dhene sijdan.
Håltyffue och liongh mark, mäst odugligh.
Hård toffuig fnogh vall iord mäd små asp och biörke böske
Giötorps äghor på denne sijdhan.
Scala ulnarum.