Främmestad:6


(Rubrik:) Kållandz härad        Sönnersbärgz giäld och socken.


(Karttext:)

Jönß lunda äghor på dhenna sijdhan
Wänner lacus
Skog och bärgh på dhenna sijdhan
Hård valz ängh, Vller engen
Vlffwe dallen, hårdhvalz engh
Jönß lunda ägor på dhenna sijdan
Ahlmäningz skog på dhenna sijdhan
Scala ulnarum.