Främmestad:60


(Rubrik:) Wänne härad, Tunhems gäll, Giälumsz socken.


            Notarum Explicatio
                                                                       Tunnor
1.         Bohl, frälsze hemman 1, räntar            Staker
A.        Vthsäde dhet enna åhret                      11 3/4 tunnor
B.        Vth säde dhet andra åhret                    10 1/2 tunnor
            J gierden ähr styff ler iordh
D.        J Öster gierdes marken ähr
            toffuigh hårdh fnugh vall och
            slåß mäste dellen, drahar1 höö
            dhet enna åhret 25 kiärre stackar

E.         J Väster gierdets marken ähr
            hårdh toffuigh engh full med
            bärgh och liungh bakar, är äy alß
            dugelig till at slå höö aff mer
            än pas 1/4 part, drager höö dhet
            andra åhr<e>t 30 kiärre stackar.
                         Summan höö åhrlighen           27 1/2 stackar
            Skogh till bränsle, staffuer och
            skij eller fångh på.2
            Sochnne allmennigz skogh som kaldas
            Linne vedhen.
            Humble gårdh och fijskerij intet. 
 

(Karttext:)

Legz torpz egor på dhenna sijdan.
Åhrtorpz egor på denna sijdan
Hårdh fnugh vallz eng med håhl tyffue och liungh iblandh
Legz torps egor på denna sijdan
Baste<t>orpz eghor på dhenna sijdan
Fåsterß egor på denna sijdan             
Hårdh fnugh valz engh
Toffuig äng
Frälße till g. lindhar Torstens
Skathe hemman.
Frälse till Jöran Kaffle.
Ståmmen egor på dhenna sijdhan
Scala vlnarum

1 Fel för drager?
2 Härefter överstruket Skogen på