Främmestad:61


(Rubrik:) Wänne härad, Tunhemsz gäll, Giällumsz sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                             Tunnor
1.         Slät hult, frälße hemman 1, räntar <.>,                      Stackar
            haffwer enskilda egor.
A.        Vth säde ij alz                                                            8 3/4 tunnor
            J gierdet ähr fem leen och huit eller åth-                                          FEM = FIM?
            skilligh beblande iordh
B.        Engian och gierdeß vallarna dragha åhrligen
            höö 100 släde stackar som en häst kan dragha           100 stackar
            Godh leygenheet med gran skog till timber,
            vedh och annat tarffwe etcetera
            Muhle bete medhel måtiget, godh leygenhet med
            fijskerij ij store elffuen, elliest godh förtienst med
            flåthar som förslas vth för älffwen och åth
            Giötheborgh


2.         Stubberöö, frälße hemman 1/4, räntar <.>
C.        Vth säde ij alz                                                            2 5/8 tunnor
            J gierdet ähr fem, såndh och sogh med suagh eller
            skiäll åcker iord.   D. Ängian och gierds-
            vahlarna dragha åhrligen höö 45 släde staghar1 som    45 stackar
            en häst kan draga.   Fijskerij ij elffen
            medhel måtiget. Lägenhet med skogh och
            muhlebete licka mäd offuan bemälte Slät hultz gårdh.


3.         Knuorraboo, 2 fijskarä stuffuer, haffwa
            huarken åker eller ängh till at bruka vthan
            huadh dhe för tienna med båthar och roandhe ij
            elffuen.            E är twenne sågequarnsställe
            som ähr öde.   F ähr en fijskare stuffua, benembd
            Sylta holmen, ligger och på Slät hultz egor.


(Karttext:)

Vedh dätta landet ähr Slät hultz bästa fijskerij
Sylteholmmen
Höö hallan
Såge quarns ställen.
Hård vall och fnugh valz engh.
Syllte bäcken
Bergh mäd biörke skogh.
Storra elffwen.
Högha bergh
Slåtz bärge
Sanck dyy och ahle kiärr
Hårdh fnugh och toffuig moße vald
Ryrz egor på dhenna sijdan om bäcken
Måsan
Dhenne skogh ähr med stora och ??rre bärgh med ??? grand skogh och några måsar iblandh, lydher enskijlt till Släth hult.
På beggie sijdor om dhenne bäcken ähr dhet storra jordh fallet
Järn bodarna
Akers ström
Knuorrboo
Hård fnug och måße valdh.
På denna sijdan om bäken lyder till Swirgie
Knuorreboo
På denna sijdan om bäken lyder till dhe danske.
??? toffuigh måße vald
Betez hage
Bärg och skogh
Grand skog med stora branta bergh och små måßar ibland, lydher enskijlt till Stubbe röd
Betez hage
Hårdh toffuigh fnugh valdh
Hör lycka skogh på dhenna sijdan
God hårdh vall
Dhenne skogz kiäyll står ij klander emellom Hör lyckie och Släthult
Gran skogh och bergh
Störta kläffuenz egor heller Gialluma sochne skogh.
Störte kläffuantz egor på dhenna sijdan
Scala vlnarum

1 D.v.s. stackar