Främmestad:63


(Rubrik:) Säffwedalsz härad, Lanweters gäll, Partele sockn


            Notarum Explicatio
                                                                                
1.         Puketorp, frälsehemman 1/2, räntar <.>
A.        Vtsäde ij alz                                             4 tunnor
            J gierden ähr leriord och brukaß
            till ensäde.
B.        Godh skön ängewald ij gierden,
            drager höö åhrligen 70 slädestackar          70 stackar
C.        En lithen betes hage med bergh och
            sten sampt smått allebyske ibland.   
D.        Kåll gård och hampeland.
E.         Humblegård god om 18 m. h.
            Mulebethe till nöthorfften.
            Skogh ganska ringa till brändsle,
            timber, fångh och staffuer skall
            kiöpas.
            Eliest ähr god förtiänst medh
            Giötheborgz resande, ty däth ähr
            nära wägen.
            Fijskierij jnteth.

(Karttext:)

Scala ulnarum.