Främmestad:64


(Rubrik:) Wätle härad.    Lunby giäld    Leromsz sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                             Tuner
1.         Deer gården ij Lerom, frelse                      Stackar
            hemman 1, ränthar <.>                                                     Har wij inthe    
            och ligier iblandate eghor med åthskillige
            näst om liggiande gårdar.  
A.        Vth säde ij alz                                            9 3/4 tunnor
            Åkaren1 ähr beblandat med rödh femb-
            såndh och ör iordh iblandh
B.        Siöö ängien, Hälie dals högha, Värbäkz
            engien och Skinthan ähre hårdh toff-
            uigh med fnugh valtz eng, draga höö           30 stackar
C.        Gierdz ängh, god hårdh vall, draga
            åhrligen höö                                               33 stackar
                             
Summa höö kiärrestackar        63 stackar

            Humble gårdh ringha
D.        Kåhl haga
E.         Eth stycke ängh vall som ähr till
            landz vägh vpp dikater
F.         En lithen beteß hage
            Skogh till vedh, staffuer och fångh
            på Lerrumme byß skogh
            Muhle bethe medhl måtiget
            Fiskerij gandska ringha ij elffuen
            och ij siön

(Karttext:)

Wåmma åå
Wåmma åå
Skintan
Aspen lakus
Varbekz ås
Siöö ängen.
Helia dagz högha.
Scala ulnarum.          
1 D.v.s. Åkern?