Främmestad:72

                                       Kiälbyy giäld, Skoby socken
(Rubrik:) Kinne härad {  
                                       Lidkiöpingz giäld, Säfware socken, Lille Trwetorp.


            Notarum Explicatio
                                                                                   Tunnor
1.         Trwffuetorp, frälse hemman 1/4,                       Stakar            
            räntar <.>
A.        Vthsädhe ij gierdet litera A                               1 3/8 tunnor
            Vth sädhe ij gierde litera B                               1 7/16 tunnor
            Vth sädhe i en sädhen med C                           1 5/8 tunnor
                                                    Summa vthsäde        4 7/16 tunnor

            J gierden ähr såndh och fem iordh1,
            brukaß till tredingz träde.
            Hårdh fnugh valß engh i en-
            säden B om höö                                               6 stackar
            Vall höö i gierdet A, C                                      2 stackar
            Humble gårdh ringha

D.        Kråke myran, en engh,
            brukaß vnder Lindholm, drager
            höö                                                                  12 stackar           


2.         Lille Truffue torp, frälse-
            hemman 1/4, räntar <.>           
            Vthsäde ij gierdet litera E                                 2 3/8 tunnor
            Vthsäde i gierdet litera F                                  1 1/8 tunnor
            J gierden ähr fem och vit såndh-
            iord.
G.        Hårdh fnugh vals ängh om höö                           9 stackar
            Humble gårdh ringa

            Till offwan bemält torp
            ähr godh lägen heet mädh skogh
            till sin tarff sampt mulle-
            bete, fiskerij i Wänneren
            och Truffue åå medhel måtiget.


(Karttext:)

Wänner lacus
Sij ländig barr ängh.
Truffwe åå
Beteß hage.
Hårdh fnugvald
Trwffue broo.
Skogh och vth marck på denna sijdan.
Hård fnug vald
Hård valdz äng

1 D.v.s. fimjord