Främmestad:76


(Rubrik:) Kinne härad.         Huseby gäll och sochen.


            Notarum Explicatio
                                                                                   Tuner
1.         Öya, frälse hemman 1, ränthar <...>                 Stakar            
            Vth sädhe ij Kråke gierde med litera   A          12 1/4 tunnor
            Vthsädhe ij Starbroo gierde med litera B          6 1/2 tunnor
            Vthsäde ij Starbroo gierde med litera  C          10 3/4 tunnor
                                              Summa vthsäde              29 1/2 tunnor
            J gierden ähr ler och mull iordh, tredingh träde
D.        Kahl kiärß ängien om höö                                 12 stackar
            Gräß haghar med litera E ähr godh
            engie val om höö                                              12 stackar
            Gierdes valler med litera F om höö 4 stackar   4 stackar 
            Högz ängien med litera G om höö   4 stackar
            Vth ängier belägne ij öster ij från gården
            1/4 mihl och ligia ij blandh Biötorpz ängiar
            Hudhan med litera H om höö                           2 stackar  
I.          Ähle bäcken, hårdh vall, höö                            2 stackar 
K.        Snåhr backen, hårdh vall, höö                          4 stackar 
                                              Summan höö                 36 stackar

            Åker och engh med litera L lydha till
            näst om liggiande byiar

            Nödh torfftigh lägenheet medh skogh till
            småt timber, vedh och gierdzle fångh.
            Mulebete ringha.
            Fiskerij och humblegårdh intet.

(Karttext:)

Kalff hage.
Scala ulnarum.