Främmestad:78


(Rubrik:) Walle härad. Skarckz gäll. Öglunda socken.


            Notarum Explicatio
                                                                                  
1.         Hullan ij Öglunda, frälse hemman 1/4, räntar <...>                           
A.        Vthsädhe ij Gårdz lyckan                                 1 5/16 tunnor
B.        Vthsädhe ij Rota lycka                                                  5/8 tunnor
C.        Vthsäde ij Alzboo gierde och i andra åkrar       1 1/4 tunnor
                                              Summa vthsade1            3 3/16 tunnor

            J gi<e>rden ähr godh mull iordh och mycken
            små steen iblandh och brukas till en sädhe.
D.        Diur engien om höö                                          4 stackar
            Effter skreffne engiar äre belägne ij Nohl ängien
            och äij ähre aff mäte effter som dhe ligia ij tijoka
            haßel skog och ekeskog, sombliga ij diupa dahlar och
            sombliga ij branta lijdher, nembligen

            Madh engien om 2 stakar, Miör engen om 1 stak
            Gräß skieffte om höö            1 stack
            Slätt engien om höö              2 stackar
            Örlöß ängien om höö            2 stackar            12 stackar
            Skårdahlen om höö              1 stack
            Dy bergh om höö                 1 stack   
            Rååth om höö    1 1/2 stack, Sabdals åkra 1/2
                                              Summa höö ij altz          16 stackar

            Skogh och vthmark till timber, vedh och
            gierdzell sampt mulebette ij blandh med Hu-
            lans byy.
            Humble gårder och fiskerij ringha
            En lijtten quarn går litet höst och vår

(Karttext:)

Ögh lunda kyrckia.
Scala ulnarum    

1 D.v.s. utsäde