Främmestad:8


(Rubrik:) Kållandz härad        Sönnersz


            Notarum Explicatio
                                                                              Tuner
1.         Erikz torp, frälße hemman 1, räntar              Las  
A.        Vth säde dhät enna åhret                             9 1/5
B.        Vth säde dhet andra åhret                            10 3/5
C.        Åker lykia som såß huart åhr, vthsäde          2 4/5 
                                        Summa vthsade1             22 3/5     
D.        Hårdh valß ängh om höö                              8 stackar
F.         Vallar ij gierdeth med litera A om höö         1 stack 
G.        Wallar ij gierdet med litera B om höö           1 stack 
            En madh ängh belägen ij Store Ströö
            ängen och finnß in folio <.> och litera <.>,
            om höö åhrligen                                           2 stackar
                                        Summa höö altz               12 stackar 

H.        Humble gårdh till nöthorfften.
            En hårdh fnugh walß ängh medh litera E
            lydher till Backa ij Sönnerß bärgh.
            Skogh och vthmark mädh Leebo byn till
            nogha. Bygningz tarff sampt vedh,
            staffver och gierdzle. Mullebete
            till nötorfften.

(Karttext:)

Leer blandh
Hård fnug vall
Wägen emällan Lidkiöpingh och Lindholm.
Öhr giordh
Grond lera och öhr giordh
Hårdh fnugh waldh.
Grond leera.
Grondh leer bland giordh

1 D.v.s. utsäde