Främmestad:82


(Rubrik:) Walle härad    Sckarckesz giäld    Eggeby sockn.


            Notarum Explicatio
                                                                                  
1.         Biällum, frälse hemman 1/4, räntar <...>                           
A.        Vthsäde ij Kårs girde på 2 åkrar                    1/2 tunnor
B.        Vthsädhe ij Nolgirdet på 5 åkrar                    1 2/5 tunnor
C.        Vthsäde ij måßa girdet                                   1 2/5 tunnor
                                              Summa vth säde allz    3 3/10 tunnor

            J girden är steen, öhr och mull jordh,
            iblandh brukaß till treedingz trääde

            Hårdh valtz engh 5 stycken
            Sörke dahlen om höö
D.  {    Gräß dhallen om höö
            Lång åhß backen om höö
            Små kållan twå om höö
                                              Summa höö                 4 stackar

            Ringha lägen heet med skogh till småt
            gran timber, vedh, gierdzel och muhlebete          
            till nötorfften
            Fiskerij ij Stor siön, men dhet brukas jntet.


            Notarum Explicatio
                                                                                  
1.         Andersztorp, frälse hemman
           
1/4, ränttar <...>                           
A.        Vthsäde ij altz                                                5 7/16 tunnor
            J åker lyckierna ähr steenig öhr backar
            och grundh öhr iordh
B.        Hårdh vallß engh full mädh steen och
            skogh om höö                                               14 stackar
C.        Sanck äng om höö                                         20 stackar
            Humble gårdh lithen om 200 stenger.
            Godh läyenheet at förbättra ängierna
            Män åkeren ringa kandh förbättraß
            Got muhlebete, skog till öffwerflödh
            till brenna tijära och hugia swidie-
            fahl någet lithet hwart åhrett


(Karttext, vänstra sidan:)

Biällum
Scala vlnarum.

(Högra sidan:)

Skogh och vth mark på denne sijdhan
Väghen eemelom Biurum och Kijösäter
Dhenne ängen lyder till Hälle rudz torp
Sanckt dy kiärr.
Kinne härad på denne sijdhan
Anderß torp
Skogh och vth mark på denne sijdhan.  
Ricksätra äghor på denne sijdhan.