Göta hovrätt:022


(Rubrik:) Frostad häradh, Bosziö sochn.


      Notarum Explicatio

           Geograpisch
               taffla
               öfuer
       den tuistige platz som ähr
       emällom wälborne jungfru Lena
       Rumel och landz dommaren
       wälborne Nicolaus Skunck
       förmedelst ett stycke marck
       att wara jntäpt emot Foderupz
       gårder som här finnes med
       andra omständigheeter på denna
       carta med NB

A    ähr en sten som kallas Delestenen och
       wed 4 1/4 alnar öfuer jorden och rundt
       och kringh 31 1/2 alnar

B     ähr en jord fast sten rundt om kringh
       14 alnar och 2 1/4 allnar höögh och
       finnes på samma platz flere
       stenar af samma storleck

C     ähr en bäck som kallas Råbäck

D     ähr en sten som ligger på en
        annan jord fast steen oskoladt
        wijßar i öster, säges att wara
        skilnader emellan Oßby och
        Lyby egor.

(Karttext:)

Ringh siöö
Säthegården Oszby
Häste hage till Oszby
Osby
Rååh bäcken
Tuisztige instängde giärdes gårdh
Här möter Foderupz egor.
Gietz skougen
Schiette kiärz ahle skough
Säthegården Foderuph
Foderups by
Sextruph.
Foderupz egor.
Lyby kiyrka
Noor, Wäster, Öster, Söder.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Affmätit, deskriberat och
delinierat anno 1667
af Nills Erichßon ???