Göta hovrätt:026


(Rubrik:) Geometrica delineatio
                         öffwer
    Stiernemoo, Kopperboo, Olerydh grändtzeskilnadh som wälborne præsidenten
               tillkommer pro anno 1650.


(Karttext:)

Kopperboo
Sternemoo eller Långemoo.
Här tager Geteboo egor wedh.
På denne plaan ähr Kopperbool vthmarck belägen och sträcker sigh till Tillehall.
Ålerydh
Denne linia sträcker sigh wästeruth i Börkebäcken
På denne plaan ähr Stiernemoo vthmark belägen
Tillehall
Ålerydz vthmark och sträcker sigh till Labbehall
Här tager Tiälleboda egor wedh.
För 17 åhr sedhan hafwer qwarnen stått här i Eskebäcken, men bonden i Fwllebodha flötte qwarnen hedhan och vt i åhn dher hon nu ståår
Eskebäcken
Labbehall
Denne moo lyder till Danseboo
På denne sijdan om lyder till Vddebodha.
Tiällebodha
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Exhiberat Kongliga Giötha hoffrätt den 7 februari 1673.
75