G1:10-11


(Rubrik:) Gräsgårdz sochn.

                   Notarum Explicatio

A.   S.    Ößby skattehemman         skattehemman         1      skatte vthjord  1
                                                      cronohemman          8      crone vtheng   1
B.         Nu.  1.   Norregården skattehemman haffwer i byamåhl                 21 alnar
                          Vthsäde                                                                            7 1/2 tunna
C.                      Engh till höö                                                                     26 laß
                    2.  Cronohemman 1.
                          haffwer i byamåhl                                                             18 alnar
B.                      Vthsäde                                                                             6 1/4 tunna
C.                      Engh till höö                                                                     24 laß
           Num. 3, 4 och 5 äro lijka stora med numero 2.
                    6.   Ibidem cronohemman      1.
                          haffwer i byamåhl                                                             24 alnar
B.                      Vthsäde                                                                             8 3/4 tunna
C.                      Engh till höö                                                                     32
                    7.   Ibidem cronohemman      1.
                          haffwer i byamåhl                                                             15 alnar
B.                      Vthsäde                                                                              5 1/4 tunna
C.                      Engh till höö                                                                      23
            Nu.   8 och 9 ibidem cronohemman 2 lijka stora.
                         Hwar haffwer i byamåhl                                                     12 alnar
B.                      Vthsäde                                                                              4 1/2 tunna
C.                      Engh till höö                                                                      16 laß

                          Ibidem skatte vthjordh till Eketårp.
                          Lijka stoor vthi byamåhl och alle qvaliteter medh cro-
                          nohemmanen num. 8 och num. 9.

                          Lille Ößby haffwer och i thenne byes engh en
                          engh till höö                                                                      10 laß

(Karttext:)

Hårdwaldz engh
Swartmylla
Mare Ballticum
Scala ullnarum