G1:100-101


(Rubrik:) Hulltersta häradt        Rijstmo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Rijstmo kyrkioby, prästegård             1
             frälsehemman 2, cronohemman 3
             crono vthjordh                           1
  Nu.1   Norregården cronohemman
             haffwer i byamåhl                              18 alnar
B.         Vthsäde                                             5 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                      20 laß
  N.  2   Ibidem cronohemman <...>
             haffwer i byamåhl                              36 alnar
B.         Vthsäde                                            11 tunnor
C.         Engh till höö                                      34 laß
  N.  3   Ibidem cronohemman <...>
             haffwer i byamåhl                              18 alnar
             och är lijka stor vthi alle qvaliteter medh
             norregården num. 1.
  Num.4 Ibidem frälsehemman <...>
             haffwer i byamåhl                              20 alnar
B.         Vthsäde                                             6 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                      24 laß
  Nu.5   Ibidem frälsehemman 1, lijka medh näst-
             föreskrefne frälsehemman num. 4 vthi alle com-
             moditeter.
  Nu.6   Ibidem prästegårdh 1
             haffwer i byamåhl                              24 alnar
B.         Vthsäde                                              7 tunnor
C.         Engh till höö                                      28 laß
             Ibidem crono vthjordh 1, brukas
             till num. 3 vthi Giönge, ligger i åkerskiffte,
             haffwer i byamåhl                                8 alnar
B.         Vthsäde                                              2 tunnor
C.         Engh till höö                                        5 laß

            Notarum Explicatio.

A.         Giönge frälsehemman 2                  1. wälborne Cunradts
             cronohemman            1                     Vhalkenbärgz
             skattehemman            3
  Num.8 Norregården frälsehemman                1
             haffwer i byamåhl                              48 alnar
B.         Vthsäde                                             9 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                      35 laß
  Nu.9   Ibidem frälsehemman                          1
             haffwer i byamåhl                              24 alnar
B.         Vthsäde                                             4 3/4 tunnor
C.         Engh till höö                                      20 laß
  Num.10 Ibidem cronoheman <...>
             haffwer i byamåhl                              12 alnar
B.         Vthsäde                                             2 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                      10 laß
  Num.11 Ibidem skatteheman 1
             haffwer i byamåhl                              40 alnar
B.         Vthsäde                                              8 tunnor
C.         Engh till höö                                      30 laß
  Num.12 Ibid. skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                              36 alnar
B.         Vthsäde                                              7 tunnor
C.         Engh till höö                                      25 laß
  N. 13  Ibidem skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                              32 alnar
B.         Vthsäde                                              6 tunnor
C.         Engh till höö                                      24 laß
             Fiske vthi Saltsiön straxt nedan
             för theras ägor.

(Karttext:)

Lerjordh
Scala ullnarum