G1:102


(Rubrik:) Hulltersta häradt

            Notarum Explicatio.

A.         Myßinge frälsehemman 3, wälborne Conradtz
             von Vhalkenbärgz.
             Skattevthjorder twå.
        1.  Norregården frälsehemman 1
             haffwer i byamåhl                              35 alnar
B.         Vthsäde                                            <...>
C.         Engh till höö                                      30 laß
        2.  Millangården ibidem frälsehemman 1
             haffwer i byamåhl                              20 alnar
B.         Vthsäde                                            <...>
C.         Engh till höö                                      25 laß
        3.  Södergården ibidem frälsehemman 1
             haffwer i byamåhl                              <...>
B.         Vthsäde                                            <...>
C.         Engh till höö                                      <...>

(Karttext:)

På dhenne sijdan tager Giönge ägor wedh.
Swartmylla.
På dhenne sijdan tager Möreby långa gärde wedh.
På denne sijdan tager Benchstårpss gerde wedh
Scala ullnarum