G1:109


(Rubrik:) Hulltersta sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Dhenne hårffwer lyda allesam-
             man till Aleby byen och samma
             hårffwer såes hwart tridie åhr
             och äre intet innerächnade medh bygär-
             detz vthsäde hemma effter dhe intet
             såes åhrligen och stiga till vthsäde 7 tunnorland

(Karttext:)

Saltsiön, östersijdan om Öhlandh.
Scala ullnarum.