G1:110-11


(Rubrik:) Hulltersta häradt.

            Notarum Explicatio.

A.         Aleby skattehemman 5, skatte-
             vthjordh 1 till Giößlunda.
        1.  Skattehemman                    1
             haffwer i byamåhl                              26 alnar
B.         Vthsäde                                             11 tunnor
C.         Engh till höö                                      35 laß
        2.  Ibidem skattehemman         1
             haffwer i byamåhl                              20 alnar
             Vthsädhe                                          81/2 tunnor
C.         Engh till höö                                      29 laß
        3.  Ibidem skattehemman         1
             haffwer i byamåhl                              18 alnar
B.         Vthsäde                                             7 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                      28 laß
        4.  Ibidem skattehemman         1
             haffwer i byamåhl                              27 alnar
B.         Vthsäde                                             11 tunnor
C.         Engh till höö                                      38 laß
        5.  Ibidem skattehemman         1
             haffwer i byamåhl                              22 alnar
B.         Vthsäde                                             9 tunnor
C.         Engh till höö                                      32 laß
             Skatte vthjorden till Giößlunda haff-
             wer i byamåhl                                    13 alnar
B.         Vthsäde                                             5 tunnor
C.         Engh till höö                                      18 laß
             Samma vthjordh rådhe bådhe hem-
             manen i Giößlunda halffparten
             hwarthera.
             Föreskrefne skattehemman haffwa och
             hårffwer tillhopa hwilke såes
             hwart tridie åhr och finnes igen på
             nästföreskrefna folio.1

(Karttext:)

Slätt engh
Skarp moßwaldz engh.
Sandjordh.
Örjordh.
Träbärga gärde proxime.
Scala ullnarum

1 Härefter blyertsanteckning löper på hwardhera bondhen i Giöslundh 2 4/7 tunland ms