G1:113


(Rubrik:) Hulltersta sochn.

            Notarum Explicatio.

B.         Hultersta kyrkiobyes hårffwer.
             Dhenne stora hårffwa alle grannar-
             ne i hop i pro qvota lijka som i gärdett
             och hennes qvantitet är inne rächnatt
             medh dheres vthsäde hemma i bygärdet
             som wijdare fins igen näste folio.
        1.  Strandgärdet och en annor hårffwa som
             lyda till Hultersta prästegårdh vthsäde      5 tunnor
        2.  Tuå hårffwer som lyda till frälsehemman num. 2
             i Hwltersta kyrkioby och vthsäde            1 1/4 tunna
        3.  En hårffwa till skattehemman nu. 3 och är
             vthsädhe thär till                                      1 1/2 tunna
        4.  Twenne wreter till cronohemman i kyrkiobyn nu. 4,
             vthsädhe alle tillhåpa                               9 tunnor
        6.  Twenne hårffwer til nu. 6 vthsäde            7 tunnor
        7.  Twenne till num. 7 vthsäde                      4 tunnor
        8.  En hårffwa till nu. 8 vthsäde                     1 3/4 tunna
             En enghage lyder till hela byen, lijka som
             stora hårffwan.

(Karttext:)

Scala ullnarum.