G1:117


(Rubrik:) Stenåsa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Dhenne hårffwer alle samman
             lyda till Treeberga byen och alle
             10 grannerne råda om them och äro
             samma hårffwer innerächnade med
             theras giärde hema.
             Eliäst äro the för sig sielffwe 8 tunnorland

(Karttext:)

Salt siön.
Scala ullnarum.