G1:118-119


            Notarum Explicatio.

A.         Treberga skattehemman         5, cronohemman 5
        1.  Östergården cronohemman    1
             haffwer i byamåhl                  18 alnar
B.         Vthsäde                                   5 3/4 tunna
C.         Engh till höö                           30 laß
        2.  Ibidem cronohemman             1
             är lijka stort vthi alle qvaliteter1 medh
             num. 1.
        3.  Ibidem skattehemman             1
             lijka stort medh num. 1 och 2.
        4.  Ibidem skattehemman             1
             haffwer i byamåhl                  20 alnar
B.         Vthsäde                                   6 1/2 tunna
C.         Engh till höö                           35 laß
        5.  Ibidem skattehemman             1
             haffwer i byamåhl                  19 alnar
B.         Vthsäde                                   6 1/4 tunna
C.         Engh till höö                           34 laß
        6.  Ibidem skattehemman             1
             haffwer i byamåhl                  23 alnar
B.         Vthsäde                                   7 tunnor
C.         Engh till höö                           45 laß
        7.  Ibidem cronohemman             1
             lijka stort med föreskrefne heman num. 6.
        8.  Ibidem cronohemman             1
             haffwer i byamåhl                  24 alnar
B.         Vthsäde                                   7 tunnor
C.         Engh till höö                           46 laß
        9.  Ibidem cronohemman            ett lijtett2
             haffwer i byamåhl                     6 alnar
B.         Vthsäde                                   2 tunnor
C.         Engh till höö                           12 laß

            Notarum Explicatio.

      10.  Ibidem skattehemman             1
             haffwer i byamåhl                  18 alnar
             lijka stort vthi alle qvaliteter medh
             numero 1, 2 och 3.
             Ibidem skatte vthjordh 1 lydher
             till skattehemanet num. 3 vthi
             Hulltersta
             haffwer i byamåhl                     8 alnar
B.         Vthsäde                                   2 3/4 tunna
C.         Engh till höö                           14 laß
             Alle 10 dhenne föreskrefne heman haffwa
             och hårffwer tillsamman, hwilka
             hårffwars vthsäde är inneräch[k]nat
             med sielffwe byens vthsädhe och sama
             hårffwer finnas igen på nästföreskrefne folio.

(Karttext:)

Örjordh
Örjordh
Örjordh
Hulltersta gärde proxime
Scala ullnarum

1 qvalitater ms
1 listett ms